Jan Maijenstraat 14, Torrestraat 4, James Cookstraat 1-3, Jeruzalemkerk (1929), F.B.Jantzen (1895-?) < 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >